Godnie przyjmować Najświętszy Sakrament

Godnie przyjmować Najświętszy Sakrament

Kiedy w marcu 2005 roku, podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski biskupi jednogłośnie opowiedzieli się za możliwością przyjmowania Komunii Świętej na rękę, wśród polskich katolików rozgorzała dyskusja. W jakimś sensie musiała ona przypominać tę, która prawie czterdzieści lat wcześniej toczyła się w murach Watykanu, gdy okazało się, że w niektórych krajach Europy bez zgody papieża zmieniono wielowiekowy zwyczaj udzielania Komunii Świętej. Przeprowadzona metodą faktów dokonanych oraz z pominięciem woli Stolicy...

Read More