Misja św. Faustyny Kowalskiej

Faustyna Kowalska to osoba odpowiedzialna za powstanie kultu Bożego Miłosierdzia. Jej objawienia niemało wpłynęły na losy Kościoła, co szczególnie docenił za swojego życia Jan Paweł II. Kim była ta wyjątkowa kobieta i co było jej życiowym celem?

Faustyna Kowalska urodziła się w 1905 roku w rodzinie rolników z wioski Głogowiec. Jej życie było skromne. Wyjątkowym zdarzeniem była zabawa taneczna w 1924 roku, podczas której święta doznała widzenia umęczonego Jezusa, który nakazał jej wstąpić do zakonu. Mimo ogromnej chęci spełnienia tego życzenia często spotykała się z odmową różnych zrzeszeń. Dopiero przełożona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przyjęła ją w 1925 roku.

Św. siostra Faustyna na prośbę swojego spowiednika zaczęła prowadzić tzw. Dzienniczek – zapis swoich doświadczeń. Znajdują się w nim liczne opisy wizji i objawień. W owym dzienniczku znajduje się też spis modlitw Koronki do Miłosierdzia i Godziny Miłosierdzia. Św. Faustyna Kowalska zapisała również polecenie założenia ogólnoświatowego kultu Miłosierdzia Bożego. Poza samym dzienniczkiem po Faustynie zostały także liczne listy i kartki okolicznościowe.

Szczególnie interesującym zdarzeniem w jej życiu było spotkanie z Jezusem, które miało miejsce w 1931 roku w Płocku. Właśnie tam św. Faustyna Kowalska zobaczyła Jezusa Miłosiernego, który polecił jej namalowanie słynnego obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Misja św. Faustyny dotyczyła przede wszystkim głoszenia tego, iż największą wartością jest Boże Miłosierdzie. Ów miłosierdzie jest nieskończone i dostępne dla wszystkich ludzi, nawet grzeszników.

Niestety, Faustyna Kowalska chorowała przewlekle na gruźlicę płuc, przez którą zmarła w wieku 33 lat. Co ciekawe, w 1938 roku doznała cudownego uzdrowienia, jednak po krótkim czasie wróciła do stanu zdrowia sprzed cudu. Ostatecznie zmarła w październiku 1938 roku.

Misja św. Faustyny zainspirowała wiele osób do zaufania Bożemu Miłosierdziu. To zdarzenia z jej życia natchnęły Jana Pawła II do napisania słynnej encykliki Dives in misericordia – o Bogu „Bogatym w Miłosierdzie”. Za swoje działania Faustyna została beatyfikowana (1993 r.), a następnie kanonizowana (2000 r.). Za jej sprawą zostało ustanowione święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Obecnie jej ciało spoczywa w Krakowie, pod słynnym obrazem „Jezu, ufam Tobie” autorstwa Adolfa Hyły. Warto wspomnieć jej osobę modlitwą.