20 lat Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi

Wyjątkowa instytucja działająca na rzecz obrony tradycyjnych wartości od przeszło dwóch dekad. Chodzi oczywiście o Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh) im. ks. Piotra Skargi. Założyciele owego stowarzyszenia powołali do życia także Instytut ks. Piotra Skargi. Czym są te organizacje i dlaczego warto wspierać ich działania?

Instytut Piotra Skargi i SKCh im. ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej działa od 28 czerwca 1999 roku. Założył je w mieście Kraków Sławomir Olejniczak, czyli człowiek, który dzielnie walczy z demoralizacją w naszym Państwie i jest głosem wszystkich działaczy omawianej organizacji. Inspiracją do stworzenia instytucji była rosnąca popularność młodych osób o konserwatywnych poglądach, którzy postanowili stanąć w obronie moralności i tradycji kultury chrześcijańskiej. Założyciele na przełomie XX i XXI wieku zainspirowali się działalnością konserwatywnego ruchu TFP – Tradycji, Rodziny i Własności i to na jego obraz powstało Stowarzyszenie.

Nie bez przyczyny patronem Stowarzyszenia został Piotr Skarga. Był on wybitnym i słynnym przeciwnikiem reformacji, którego życiowym celem było walczenie z herezją i nawracanie Polaków. Przewidywał już wówczas, iż nasz naród będzie zmagał się z zepsuciem, z czym starał się walczyć. Nie bał się wystąpień publicznych o charakterze politycznym, ponieważ uważał, że to właśnie wiara jest sumieniem rządzących. Podobnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej już od początku swojego istnienia włączało się do dialogów politycznych, by – zgodnie ze swoim głównym założeniem – budzić sumienia Polaków.

Mimo że nierzadko negatywne opinie lewicowych mediów dotykają Stowarzyszenie, to działacze, a szczególnie Sławomir Olejniczak, nie poddają się. Wedle statutu instytucji jej celem jest obrona tradycyjnych wartości chrześcijańskich oraz polskich, a także pielęgnowanie spuścizny kultury chrześcijańskiej i utrzymania głosu wiary w opinii publicznej. Charakter działalności jest więc nie tylko społeczny, ale też oświatowy, kulturalny i co szczególnie ważne – charytatywny. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej jest bowiem organizacją non profit, a więc niepobierającą dóbr materialnych związanych ze swoją działalnością.

Z tego powodu instytucja zrzesza wiernych, by wspierać szczytne inicjatywy w słowie i czynie. Przez to tak często organizowane są różne pikiety, marsze i konferencje.