Czym jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

Wiara w dzisiejszych czasach jest narażona na wiele negatywnych wpływów tzw. nowoczesnego społeczeństwa. Nie można jednak porzucać nadziei, ponieważ istnieją liczne organizacje działające na rzecz obrony tradycji i prawdziwych wartości. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh) im. ks. Piotra Skargi.

Czym jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej?

SKCh im. ks. Piotra Skargi często jest mylone z Instytutem Piotra Skargi, co wiąże się ze wspólnym celem (z Fundacją IESiR) i tymi samymi założycielami. Instytut ks. Piotra Skargi powstał na przełomie XX i XXI wieku w mieście Kraków i od tamtego czasu nieprzerwanie działa na rzecz obrony wiary i szerzenia Słowa Bożego.

Na podkreślenie zasługuje także sam patron ugrupowania, którym jest Piotr Skarga. Ten duchowny (działający w XVI wieku) służył na dworze Zygmunta III Wazy, był rektorem Uniwersytetu Wileńskiego i mimo pełnienia wielu ważnych funkcji słynął najmocniej ze swojej walki z heretykami. Był utalentowanym mówcą, jednak przez swoje poglądy często padał ofiarą licznych ataków ze strony zwolenników reformacji.

Marsz Dla Życia i Rodziny jest jedną z inicjatyw Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej.

Tymczasem Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej co prawda nie stoi wobec identycznych wyzwań, z jakimi mierzył się ks. Skarga, ale konsekwentnie stoi w obronie tradycyjnych wartości i walczy z demoralizacją. Ta bowiem jest wszechobecna. Trudno obecnie nie dostrzec szerzącej się propagandy lobby LGBTQ+, a także dostępnej na każdym kroku erotyki.

Działacze i sympatycy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej stanowczo sprzeciwiają się także wprowadzaniu edukacji seksualnej do przedszkoli (a wiele europejskich krajów już to zrobiło – vide osławione już tzw. Standardy edukacji seksualnej WHO!). Rodzić się więc może pytanie, jak można walczyć z tymi godnymi pożałowania zjawiskami?

Media Skargowców i ich oddziaływanie na sferę polityki

Z tego powodu warto obserwować działalność opisywanej organizacji, która bierze aktywny udział w życiu politycznym Polski. Stowarzyszenie zabiera głos zarówno w sprawach politycznych, jak i w kwestiach przemian wewnątrz Kościoła, zawsze starając się propagować zgodność z dogmatami i ogólnie całym Magisterium Stolicy Apostolskiej. Tak samo, jak Piotr Skarga, stowarzyszenie pragnie działać jako środowisko, które patrzy rządzącym na ręce, kontroluje ich niejasne poczynania i przypomina o podstawach naszej cywilizacji.

Stowarzyszenie Piotra Skargi organizuje liczne marsze, pikiety, konferencje i inne wydarzenia związane z obroną tradycji, wyższych wartości, takich jak wiara i rodzina. Nierzadko współpracuje z innymi podmiotami działaczy pro life. Dochodzi do tego fakt, że SKCh im. ks. Piotra Skargi (Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej) jest wydawcą darmowego dwumiesięcznika pt. „Przymierze z Maryją”, a także czasopisma „Polonia Christiana” oraz założycielem portalu informacyjnego PCh24.pl! Widząc takie inicjatywy i tempo ich rozwoju (przykładowo – na YouTube kanał PCh24TV ma ponad 110 tys. subskrybentów) można mieć nadzieję, że dzisiejsza Polska nie zatraci swoich chrześcijańskich korzeni!