Dzieło Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi to organizacja zrzeszająca wiernych katolików świeckich. Środowisko to wpisuje się w tradycjonalistyczny nurt Kościoła. Chodzi zatem o propagowanie tradycyjnej, głębokiej pobożności, w tym czci dla Najświętszego Sakramentu, przywiązanie do kultu Maryjnego (stąd m.in. słynne kalendarze ścienne 365 dni z Maryją, które wprowadziło właśnie Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi), ale także sprzeciw wobec antychrześcijańskich trendów i prześladowań Kościoła. Warto przyjrzeć się bliżej tej organizacji, by zrozumień jej specyfikę działania i źródła sukcesu.

Początki Stowarzyszenia i środowiska Skargowców

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność już w 1999 roku w Krakowie. Powstało z inicjatywy organizacji Obrony Tradycji, Rodziny i Własności. W Polsce powstało ono z inicjatywy Leonarda Przybysza. Jak mówi dziś sędziwy pan Leonard, na Ziemi ma on dwie ojczyzny – Polskę i Brazylię. To właśnie on spotkał młodego absolwenta filozofii po Uniwerystecie Jagiellońskim. Był to Sławomir Olejniczak. Nieco później dołączyli do niego młodzi dziennikarze z krakowskiego oddziału Naszego Dziennika – Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach. Takie były początki, później już bardzo szybki rozwój, poszerzanie kadry, zasobów lokalowych, wydawanie kolejnych czasopism, z których najważniejsze – Przymierze z Maryją i Polonia Christiana – obecne są na rynku do dzisiaj.

Organizacja działa na podstawie prawa państwowego – jako organizacja non-profit. Utrzymuje się dzięki dobrowolnym datkom dobrodziejów – wiernych katolików, również zatroskanych o polski katolicyzm. Nie udaje się po pomoc do publicznej kiesy – nie korzysta z pieniędzy odebranych podatnikom. Celem Stowarzyszenia jest obrona cywilizacji chrześciajńskiej, którą założyciel ruchu TFP określił mianem „surowej i hierarchicznej, sakralnej od podstaw, antyegalitarnej i antyliberalnej”.

Walka ze złem i o dobro

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi dąży do walki z socjalizmem i rozpasanym liberalizmem. Nie jest jednak jakąś skrajną i dziwną organizacją – broni zasad bliskich milionom polskich katolików. Jego patronem jest ksią∂z Piotr Skarga – znany nie tylko jako patriota, lecz również gorliwy obrońca wiary. Działalność stowarzyszenia obejmuje szeroko rozumianą kulturę. To między innymi publikowanie książek o tematyce pobożnościowej, a także rozbudzanie pobożności.

Przykłady ofert wprowadzanych w kampaniach Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

W tym ostatnim aspekcie nie sposób nie wspomnieć o rozsyłaniu do polskich domów różańców, cudownych medalików i innych przedmiotów budujących pobożność – pod warunkiem połączenia z gorliwą modlitwą. Szczególnie bliska Stowarzyszeniu jest pobożność Maryjna — wyrażająca się w przesłaniu fatimskim. Warto pamiętać, że jego członkowie sprzeciwiają się zatrutemu owocowi politycznej poprawności. Obce jest im uleganie tyranii poprawności politycznej – choćby dążeniom do legalizacji tak zwanych małżeństw homoseksualnych.

Wśród osób popierających prace Stowarzyszenia znajdują się liczne osoby znane z polskiego życia publicznego, takie jak ks. dr Przemysław Drąg, prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Jan Pospieszalski czy Wojciech Cejrowski. Warto śledzić oficjalny serwis Stowarzyszenia, a także portal Fatima.pl (również prowadzony przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi) oraz kanały społecznościowe Stowarzyszenia na Facebooku oraz Twitterze, gdzie regularnie aktualizowane są informacje o działalności, wydarzeniach i kampaniach tego środowiska.

Leave a Reply