Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – co robi i jak działa?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej podczas jednego z Marszów Dla Życia i Rodziny

Prawdopodobnie każdy katolik, czy nawet chrześcijanin zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna w życiu człowieka jest wspólnota. Podstawową wspólnotą dla wiernych katolickich jest oczywiście Kościół Powszechny. Jednakże aktywność wiernych nie musi zamykać się w jego ramach i najczęściej realizuje się też w szerzej rozumianej sferze publicznej. Ludzie chcący robić jeszcze więcej na chwałę Boga, odkąd po 1989 r. możliwe jest swobodne organizowanie się w stowarzyszenia i fundacje, na przestrzeni lat zakładali różne organizacje.

Jedną z nich jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Podobnie jak inne organizacje katolików (np. Akcja Katolicka, Caritas, Fundacja Pro, Ordo Iuris), działa ono samodzielnie, ale ściśle odwołuje się do nauczania Kościoła Katolickiego. Dlaczego warto zwrócić na nie uwagę?

SKCh im. ks. Piotra Skargi i organizacje partnerskie

W latach 90. ubiegłego wieku na świecie zaczęły się pojawiać liczne organizacje TFP (organizacje broniące tradycji, rodziny i własności) skupiające w swoich szeregach katolików świeckich, którzy postanowili walczyć z coraz bardziej szerzącą się demoralizacją społeczeństwa. W Polsce podobne ruchy także były widoczne, jednak zaczęły się organizować za sprawą człowieka, którym jest Sławomir Olejniczak, który w mieście Kraków na początku XXI wieku założył SKCh im. ks. Piotra Skargi i Instytut Piotra Skargi.

Wiernie swoim założeniom, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi jest organizacją non profit. Oznacza to, że nie czerpie korzyści materialnych związanych z prowadzeniem swojej działalności. Jest też podmiotem niezależnym od władzy Kościoła. Taka forma prawna pozwala na dobre funkcjonowanie od dwóch dekad w Polsce, a wśród innych organizacji TFP jeszcze dłużej.

Nieprzypadkowo patronem SKCh jest ksiądz Piotr Skarga. Był on duchownym żyjącym w czasach reformacji, której był zapalonym przeciwnikiem. Od początku swojej posługi kapłańskiej słynął ze swoich umiejętności oratorskich, dzięki czemu nie tylko głosił ogniste kazania, ale jego teksty po dziś dzień są studiowane na wydziałach polonistycznych. Walczył z heretykami i przypominał, że wiara jest sumieniem rządzących, którzy powinni działać przede wszystkim moralnie i zachowując tradycje, na których zbudowano Europę.

Podobnie jak swój patron, środowisko skupione wokół Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi od długiego czasu walczy z szerzącą się demoralizacją, czyli ruchami LGBT, propagandą gender, przyzwoleniem dla aborcji, edukacji seksualnej i eutanazji. We współpracy z innymi podmiotami, jak np. Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, zajmuje się także publicystyką, dlatego oferuje czasopisma, takie jak Przymierze z Maryją lub Polonia Christiana. Wierni często śledzą także internetowy portal PCh24.pl. Omawiany podmiot organizuje też pielgrzymki, pikiety, marsze i konferencje o tematyce pro life.