Stowarzyszenie Piotra Skargi – kontrowersyjne opinie. Skąd i u kogo tyle nienawiści?

Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi od ponad dwudziestu lat działa na rzecz ochrony życia i wartości religijnych, przez co niejeden raz staje się celem nagonek politycznych i ataków ze strony środowisk lewicowych. To jest cena za wyrazistość i trwanie w obronie fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej, na jakich budowana jest tożsamość narodowa i kulturowa Polski.

Pełna nazwa stowarzyszenia, mającego siedzibę w Krakowie, brzmi Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia Księdza Piotra Skargi. W dzisiejszym świecie, pełnym ataków na wszystko co katolickie i patriotyczne, już sam patron stowarzyszenia budzi negatywne emocje u wszystkich, którzy podpisują się pod przywarami, z jakimi walczył słowem i czynem ks. Piotr Skarga.

Wartości i antywartości

Nic więc dziwnego, że ci, którzy nie utożsamiają się z patriotyzmem, dochowaniem wiary i kultury oraz nie zależy im na suwerenności ojczyny krytykują dzisiaj zarówno takich wielkich rodaków jak ksiądz Piotr Skarga, jak i tych, którzy starają się naśladować Sługę Bożego – Kaznodzieję Narodu Piotra Skargę. Wybór patrona krakowskiego stowarzyszenia stał się więc dla całego środowiska „Skargowców” drogowskazem na drodze, którą inni krytykują za nie poddawanie się dziwnym modom i pseudopostępowym trendom.

Rozpoczynając działalności w 1999 roku Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi podjęło się walki z zagrożeniami, które wówczas nie były tak widoczne jak teraz. Przynajmniej w Polsce. Dzisiaj ataki na wiarę, wyszydzanie wiernych, fizyczna przemoc wobec członków i duchownych Kościoła stały się częścią naszej rzeczywistości – w Polsce, w Europie i w świecie. W całej palecie ataków są więc i te, których celem są środowiska skupiające katolików, stających po stronie cywilizacji życia. Świat wartości chrześcijańskich stał się obiektem ataków ze strony promotorów antywartości, nihilistów moralnych i rewolucjonistów społecznych.

Od Matki Bożej Fatimskiej – tak zaczynało Stowarzyszenie Piotra Skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia Księdza Piotra Skargi swoje pierwsze akcje, mające budzić sumienia Polaków rozpoczęło od promocji kultu Matki Bożej Fatimskiej. Okazały się one ogromnym sukcesem, który wygenerował pięć wydań książki „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?” oraz łączny nakład zbliżony do … miliona egzemplarzy. Docieranie do tak dużej grupy osób nie było łatwe, tym bardziej, że stowarzyszenie nie sięgało nigdy po pieniądze publiczne, zdając się na wolę i łaskawość ludzi, utożsamiających się z ideami promowanymi przez Skargowców.

Fakt nie korzystania z pieniędzy rządowych, firm należących do Skarbu Państwa ani z pieniędzy samorządowych przeciwnicy stowarzyszenia próbowali wykorzystać, stawiając bezpodstawne zarzuty o wyłudzanie pieniędzy. Jedynym wytłumaczeniem takiego bezpardonowego ataku może być to, że lewackim aktywistom nie przychodzi do głowy myśl, że w Polsce setki tysięcy ludzi – patriotów i katolików – nie chcą być pasywne wobec ataków na religię oraz kulturę polską i dlatego decydują się pomagać takim organizacjom, które działają zgodnie z ich wartościami.

Tak wyglądała zawartość pierwszej kampanii społecznej Stowarzyszenia Piotra Skargi

Po owocach poznacie

Wokół Stowarzyszenia Piotra Skargi w Krakowie kreowano więc plotki i opinie, które nie miały pokrycia w rzeczywistości i mijały się z prawdą. Po ponad 20 latach aktywnej służby na rzecz wiary katolickiej i polskiej tożsamości w obronie stowarzyszenia przemawiają owoce działalności nie tylko w kraju. Do wielu krajów europejskich, a nawet do Sudanu Południowego, trafiała pomoc i wsparcie w budowie dzieł religijnych – odbudowy i budowy kaplic czy doposażania obiektów sakralnych. Dzięki wsparci tysięcy darczyńców możliwe jest też docieranie z informacjami o życiu Kościoła, o wyzwaniach cywilizacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych, jak chociażby kampanii w obronie życia ludzkiego – od poczęcia do naturalnej śmierci.

Pochwały tych inicjatyw na rzecz rodziny oraz kampanii pro life ścierają się z krytyką ze strony „postępowców”, którzy błędnie posługują się argumentem ograniczania wolności kobietom. Niestety, deprawacja i chaos moralny powodują, że do niektórych osób trafiają takie niby wolnościowe argumenty. Dlatego każde środowisko – także ludzi skupionych wokół Stowarzyszenia Piotra Skargi – będzie narażone na ataki ze strony tych, którzy inaczej pojmują wolność w dzisiejszym świecie.

Sprawy fundamentalne

Wrogowie cywilizacji życia nie przyjmują do rozumu czegoś, co jest wiedzą elementarną – tego, że z człowiekiem jako istotą ludzką mamy do czynienia już przed narodzeniem. Czy zatem przeciwdziałanie aborcji jest występowaniem przeciwko wolności, czy może właśnie za wolnością – tego, kto jeszcze się nie narodził i ma do narodzin prawo?

Tak różne postrzeganie świata i definiowania początku ludzkiego życia powoduje, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia Księdza Piotra Skargi kontrowersje wzbudza przede wszystkim u osób o skrajnych poglądach bądź w mediach jednoznacznie deklarujących się po jednej stronie sceny politycznej. Z kolei opinie stonowane oraz jednoznacznie pozytywne pochodzą nie tylko od osób i instytucji związanych ze Stowarzyszeniem Piotra Skargi, ale też od zwykłych ludzi, którzy nie są osobami publicznymi.

Z woli darczyńców

Krakowskie środowisko skupione wokół Stowarzyszenia Piotra Skargi przez ponad dwie dekady pracy na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej dało się poznać m.in. tym, że wysyła do przeróżnych osób broszury, w których znajduje się prośba o wniesienie datku. Powody takich próśb wspomniane były powyżej. Tymczasem wzburzone głosy krytyków podnoszą, że jest to naciąganie głównie starszych osób do zapłaty. Jednak przecież oczywiste jest, że datek ten jest dobrowolny. Nie ma tutaj mowy o wyłudzaniu pieniędzy w formie przymusu.

Co więcej, wielu z wpłacających jest dumnych i w pełni przekonanych do idei wspierania konserwatywnych wartości. Stąd też popierają oni cele, na jakie ich datek zostanie przeznaczony. Każda prośba o datek wyjaśniona jest, na jaki cel, na jaką akcję będą przeznaczone te pieniądze, które darczyńca zechce przekazać, aby pokryć koszty społecznej działalności.

Dlatego też zwykłą manipulacją jest stosowane w niektórych mediach i komentarzach przedstawianie starszych osób jako ludzi zachowujących się nieracjonalnie, co stara się uczynić krąg nieżyczliwych Skargowcom dziennikarzy. Żyjący w wierze dorośli ludzie mają pełne prawo wspierania obrony życia i wartości, w których się wychowali – tak głoszą nauki płynące z Biblii, czy księgi, na podstawie której ukształtował się cały Stary Kontynent! Medialne manipulacje i pomówienia mają jeden cel – zniechęcić ludzi wierzących do przeciwstawiania się fali ateizacji i zepsucia moralnego.

Instytut ks. Piotra Skargi

Pomówienia i manipulacje

Stowarzyszenie Piotra Skargi jest atakowane nie tylko za przyjmowanie pieniędzy na swoją działalność. Inną formą pomówień jest celowe przypinanie środowisku Skargowców łatki „sekty”, mimo że działalność stowarzyszenia jest jawna – piszą o niej wydawany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia Księdza Piotra Skargi portal informacyjny PCh24.pl, dwumiesięcznik „Przymierze z Maryją” czy stowarzyszeniowy portal piotrskarga.pl.

Nie ma więc powodu, by ktoś, kto włoży minimum wysiłku nie zobaczył tego, czym Stowarzyszenie Piotra Skargi się zajmuje i o czym piszą media docierające do setek tysięcy czytelników.

Tym, którzy nie wiedzą czym jest sekta, warto przypomnieć, że sekta działa zawsze na określonych warunkach, organizacje sekciarskie mają często tajny charakter, a jeżeli ktoś chce do nich dołączyć, musi spełnić listę określonych warunków.

Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi to natomiast instytucja, do której stale przychodzą i odchodzą z niej nowi członkowie. Ci, którzy chcą zrezygnować nie napotykają na problemy z tym związane, tym bardziej że chronią ich przepisy RODO. Stowarzyszenie przechodziło też pozytywnie audyty z księgowości i zarządzania danymi osobowymi. Każdy jest wolny i posiada pełne prawo do decydowania o swoim zakresie działań na rzecz organizacji. Nie ma u Skargowców również postaci Mistrza, czy też guru, typowych dla sekt. To raczej zdecentralizowana struktura, działająca na podstawie polskiego prawa – w tym ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Jawność służy prawdzie

Cechą szczególnie wyróżniającą Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia Księdza Piotra Skargi jest fakt posiadania własnych mass mediów, które dokładnie opisują różnorodną działalność. Z każdym rokiem Stowarzyszenie prezentuje w raportach swoje osiągnięcia, przejrzyście mówi o wpływach i wydatkach, jak też i o warunkach członkostwa w podejmowanych przez nie inicjatywach i grupach.

Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi samo podkreśla, że datki płyną na określone cele. Nie można zapominać również o tym, że pewna część przychodów organizacji pokrywa na przykład druk i dystrybucję magazynu „Przymierze z Maryją”. Jest to dwumiesięcznik, który jest wydawany w nakładzie powyżej 300 tys. egzemplarzy, a dostarczany jest do zainteresowanych zupełnie za darmo!

Podobnie sprawa wygląda w przypadku strony internetowej PCh24.pl, czyli chrześcijańskiego portalu informacyjnego, który finansuje właśnie stowarzyszenie. Fakt finansowania takich przedsięwzięć z pieniędzy od darczyńców jest wszędzie podkreślany, podobnie jak akcje planowane i organizowane spontanicznie, zgodnie z potrzebą chwili.

Warto również wspomnieć o różnego rodzaju upominkach, które osoby mające kontakt z Stowarzyszeniem Ks. Piotra Skargi otrzymują za swoje datki. Mowa tutaj na przykład o niemal 9 milionach egzemplarzy Kalendarzy z Maryją, milionie Cudownych Medalików itp. To niemożliwe więc, by podobne akcje mogły przebiegać bez żadnych nakładów finansowych.

Wszystkim szermującym bezpodstawnymi oskarżeniami i powielającym plotki warto poradzić, by wydawanie opinii umieli podeprzeć logicznymi argumentami i faktami. Dlatego warto najpierw się zastanowić, czy dany komentarz ma pokrycie w prawdzie, czy może jest zwykłem kłamstwem – słowem rzuconym po to, by zranić.

Zanim więc ktokolwiek z nas zdecyduje się oceniać Stowarzyszenie Piotra Skargi niech zada sobie pytanie o to, kto i po co próbuje nami manipulować.