Święta Helena urodziła się w okolicach 255 roku w Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji. Ta wyjątkowa postać zaskoczyła cały świat swoją postawą i zainspirowała wiele przyszłych pokoleń do życia w wierze. Dlaczego św. Helena jest osobą, z której warto brać przykład?

Święta Helena musiała żyć w czasach, kiedy wiara w jednego Boga była piętnowana i groziła ryzykiem kary śmierci. Była córką właściciela zajazdu, dlatego początek jej życia był w miarę jednostajny. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy do owego zajazdu przybył Konstancjusz, Rzymski oficer, który od pierwszego wejrzenia zakochał się w Helenie. Niestety prawo rzymskie zakazywało małżeństwa oficera Imperium z kobietą niższego pochodzenia.

Święta Helena

Konstancjusz jednak nieprzerwanie kochał Helenę, a do tego stał się wyjątkowo słynny z prowadzenia licznych działań wojennych, przez co wkroczył w łaski Marka Aureliusza. Dzięki temu został namiestnikiem Dalmacji, natomiast w 293 roku stał się cezarem panującym nad zachodnią częścią cesarstwa. Osoba, która wybrała Konstancjusza na cezara, powiedziała mu, że musi oddalić swoją kobietę i wziąć za żoną prawowitą Rzymiankę z wyższych sfer – Teodorę. Cezar nie tylko ukochaną odsunął, ale zabrał także ich wspólnego syna Konstantyna. Na przestrzeni lat ów syn również rozpoczął działania wojenne i zasłynął podobnie jak swój ojciec, przez co ostatecznie stał się niejako jego następcą.

Konstantyn nigdy nie zapomniał o swojej matce, a elekcja pozwoliła mu sprowadzić ją na dwór. Nadał jej tytuł cesarzowej. W tym czasie zainteresowała się naukami Chrystusa i razem z synem postanowili wdrażać ewangelię na ziemie Rzymu. Od tamtej pory jej życie stało się swego rodzaju misją. Jej fascynacja życiem i śmiercią Jezusa zaowocowały powstaniem trzech legendarnych bazylik – Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Grobu Pańskiego w Jerozolimie i Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej. To dzięki Helenie odzyskano krzyż, na którym trzysta lat wcześniej zawisł Chrystus (odnalezienie owego krzyża zainspirowało do powstania bazyliki Krzyża Świętego).

Pod koniec życie przeniosła się do Nikomedii i tam ostatecznie zmarła w wieku osiemdziesięciu lat. Św. Helena uczy nas, że mimo nawet największego bogactwa i władzy można wieść życie ubogie i niosące pomoc dla innych. Przypomina także, że to Bóg jest najważniejszą istotą na świecie i zasługuje na wszelkie uwielbienie. Kościół Katolicki wspomina Świętą Helenę 18 sierpnia każdego roku.