Czym jest stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

Wiara w dzisiejszych czasach jest narażona na wiele negatywnych wpływów tzw. nowoczesnego społeczeństwa. Nie można jednak porzucać nadziei, ponieważ istnieją liczne organizacje działające na rzecz obrony tradycji i prawdziwych wartości. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh) im. ks. Piotra Skargi.

Czym jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej?

SKCh im. ks. Piotra Skargi często jest określane jako Instytut Piotra Skargi, co wiąże się ze wspólnym celem (z Fundacją IESiR) i tymi samymi założycielami. Instytut ks. Piotra Skargi powstał na przełomie XX i XXI wieku w mieście Kraków i od tamtego czasu nieprzerwanie działa na rzecz obrony wiary i szerzenia Słowa Bożego.

Na podkreślenie zasługuje także sam patron ugrupowania, którym jest Piotr Skarga. Ten duchowny (działający w XVI wieku) służył na dworze Zygmunta III Wazy, był rektorem Uniwersytetu Wileńskiego i mimo pełnienia wielu ważnych funkcji słynął najmocniej ze swojej walki z heretykami. Był utalentowanym mówcą, jednak przez swoje poglądy często padał ofiarą licznych ataków ze strony zwolenników reformacji.

Tymczasem Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej co prawda nie walczy z heretykami, ale nadal stoi w obronie tradycyjnych wartości i walczy z demoralizacją. Ta bowiem jest wszechobecna, ponieważ można przecież dostrzec szerzącą się propagandę LGBTQ+, a także dostępną na każdym kroku erotykę, chęć wprowadzenia edukacji seksualnej do przedszkoli (a wiele europejskich krajów już to zrobiło!). Rodzić się więc może pytanie, jak można walczyć z tymi godnymi pożałowania zjawiskami? Z tego powodu warto obserwować działalność opisywanej organizacji, która bierze aktywny udział w życiu politycznym Polski, zawsze starając się zadbać o to, by poszczególne sprawy były zgodne z dogmatami Kościoła Katolickiego. Tak samo, jak Piotr Skarga, ugrupowanie pragnie działać, niczym sumienie dla rządzących.

Instytut Piotra Skargi organizuje liczne marsze, pikiety, konferencje i inne wydarzenia związane z obroną tradycji, wyższych wartości, takich jak wiara i rodzina. Nierzadko współpracuje z innymi podmiotami działaczy pro life. Dochodzi do tego fakt, że SKCh im. ks. Piotra Skargi (Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej) jest wydawcą darmowego dwumiesięcznika pt. Przymierze z Maryją, a także czasopisma Polonia Christiana oraz założycielem portalu informacyjnego PCh24.pl! Widząc takie inicjatywy można mieć nadzieję, że dzisiejsza Polska może zmienić się na lepsze!