Fundacja instytut edukacji społecznej i religijnej – co robi i jak działa?

Fundacja instytut edukacji społecznej i religijnej

Prawdopodobnie każda osoba wierząca zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna w życiu człowieka jest wspólnota. Podstawową jest oczywiście Kościół Katolicki, jednak wierni chcący robić jeszcze więcej w imię Boga na przestrzeni lat zakładali różne organizacje, a jedną z nich jest fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej i inne, podobne podmioty związane z Instytutem Piotra Skargi. Dlaczego warto zwrócić na nie uwagę?

Instytut ks. Piotra Skargi i SKCh im. ks. Piotra Skargi

W latach 90. ubiegłego wieku na świecie zaczęły się pojawiać liczne organizacje TFP (organizacje broniące tradycji, rodziny i własności) skupiające w swoich szeregach katolików świeckich, którzy postanowili walczyć z coraz bardziej szerzącą się demoralizacją społeczeństwa. W Polsce podobne ruchy także były widoczne, jednak zaczęły się organizować za sprawą człowieka, którym jest Sławomir Olejniczak, który w mieście Kraków na początku XXI wieku założył SKCh im. ks. Piotra Skargi i Instytut Piotra Skargi.

Wiernie swoim założeniom, Instytut ks. Piotra Skargi jest organizacją non profit. Oznacza to, że nie czerpie korzyści materialnych związanych z prowadzeniem swojej działalności. Jest też podmiotem niezależnym od władzy Kościoła. Taka forma prawna pozwala na dobre funkcjonowanie od dwóch dekad w Polsce, a wśród innych organizacji TFP jeszcze dłużej.

Nieprzypadkowo patronem SKCh jest Piotr Skarga. Był on duchownym żyjącym w czasach reformacji, której był zapalonym przeciwnikiem. Od początku swojej posługi kapłańskiej słynął ze swoich umiejętności oratorskich, dzięki czemu nie tylko głosił ogniste kazania, ale jego teksty po dziś dzień są studiowane na wydziałach polonistycznych. Walczył z heretykami i przypominał, że wiara jest sumieniem rządzących, którzy powinni działać przede wszystkim moralnie i zachowując tradycje, na których zbudowano Europę. Podobnie jak swój patron, Instytut Piotra Skargi od długiego czasu walczy z szerzącą się demoralizacją, czyli ruchami LGBT, propagandą gender, przyzwoleniem dla aborcji, edukacji seksualnej i eutanazji. Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej zajmuje się także publicystyką, dlatego oferuje czasopisma, takie jak Przymierze z Maryją lub Polonia Christiana. Wierni często śledzą także internetowy portal PCH24.pl. Omawiany podmiot organizuje też pielgrzymki, pikiety, marsze i konferencje o tematyce pro life.