Dzieło Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi

Dzieło Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi to organizacja zrzeszająca wiernych katolików świeckich. Środowisko to wpisuje się w tradycjonalistyczny nurt Kościoła. Chodzi zatem o propagowanie tradycyjnej, głębokiej pobożności, w tym czci dla Najświętszego Sakramentu, przywiązanie do kultu Maryjnego (stąd m.in. słynne kalendarze ścienne 365 dni z Maryją, które wprowadziło właśnie Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi), ale także sprzeciw wobec antychrześcijańskich trendów i prześladowań Kościoła. Warto przyjrzeć się bliżej tej...

Read More

Organizacje społeczne działające niezależnie od państwa

Organizacje społeczne działające niezależnie od państwa

W Polsce przez ostatnie trzydzieści lat dużo mówi się i pisze o organizacjach pozarządowych. Czy jednak każda organizacja, która tak się przedstawia jest w istocie pozarządowa? Wielu stowarzyszeniom i fundacjom poprzez uzależnienie finansowe od państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, daleko do kryterium niezależności od rządu. Są oczywiście i podmioty w pełni niezależne – w tym organizacje zrzeszające katolików i wierne nauczaniu Kościoła. Wśród takich organizacji, jedną z największych jest Stowarzyszenie...

Read More

Działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi – w walce o duszę Polski

Działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi – w walce o duszę Polski

Niewiele jest instytucji stojących tak bezkompromisowo na straży polskiej kultury i polskiego dziedzictwa jak ta organizacja. Działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz współpracujących z nim Fundacji Instytutu Ordo Iuris, czy też Stowarzyszenia „Polonia Christiana”, obejmuje obronę polskiej kultury i tradycji, a także walkę o prawo własności prywatnej i ochronę rodziny. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z...

Read More