Walka o pomnik ks. Piotra Skargi – rejterada władz Krakowa

Walka o pomnik ks. Piotra Skargi – rejterada władz Krakowa

Wiosną 2022 roku zakończyła się w Krakowie batalia o ocalenie pomnika wybitnej osobowości, społecznika, patrioty, nieformalnie nazywanego Kaznodzieją Narodu – księdza Piotra Skargi. Pomnik tego wielkiego Polaka po raz kolejny próbowały usunąć władze Krakowa. Tym razem jednak sięgnięto po nowe preteksty. Pomnik miał bowiem przeszkadzać w realizacji nowej agendy ekologicznej, a na jego miejscu planowano… posadzenie pojedynczego drzewa. Obrona fundamentu cywilizacji Absurd całej sytuacji nie tylko nie...

Read More

Dzieło Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi

Dzieło Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi to organizacja zrzeszająca wiernych katolików świeckich. Środowisko to wpisuje się w tradycjonalistyczny nurt Kościoła. Chodzi zatem o propagowanie tradycyjnej, głębokiej pobożności, w tym czci dla Najświętszego Sakramentu, przywiązanie do kultu Maryjnego (stąd m.in. słynne kalendarze ścienne 365 dni z Maryją, które wprowadziło właśnie Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi), ale także sprzeciw wobec antychrześcijańskich trendów i prześladowań Kościoła. Warto przyjrzeć się bliżej tej...

Read More

Organizacje społeczne działające niezależnie od państwa

Organizacje społeczne działające niezależnie od państwa

W Polsce przez ostatnie trzydzieści lat dużo mówi się i pisze o organizacjach pozarządowych. Czy jednak każda organizacja, która tak się przedstawia jest w istocie pozarządowa? Wielu stowarzyszeniom i fundacjom poprzez uzależnienie finansowe od państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, daleko do kryterium niezależności od rządu. Są oczywiście i podmioty w pełni niezależne – w tym organizacje zrzeszające katolików i wierne nauczaniu Kościoła. Wśród takich organizacji, jedną z największych jest Stowarzyszenie...

Read More

Działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi – w walce o duszę Polski

Działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi – w walce o duszę Polski

Niewiele jest instytucji stojących tak bezkompromisowo na straży polskiej kultury i polskiego dziedzictwa jak ta organizacja. Działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz współpracujących z nim Fundacji Instytutu Ordo Iuris, czy też Stowarzyszenia „Polonia Christiana”, obejmuje obronę polskiej kultury i tradycji, a także walkę o prawo własności prywatnej i ochronę rodziny. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z...

Read More