W Polsce na przestrzeni wieków działali różni ciekawi ludzie. Chodzi o licznych artystów, włodarzy, a także duchownych, którzy przez swój trud szerzyli Słowo Boże i starali się umacniać wiarę społeczeństwa. Jedną z takich osób był kaznodzieja Piotr Skarga, czyli patron wyjątkowej organizacji, którą jest SKCh im. ks. Piotra Skargi.

Piotr Skarga był kaznodzieją działającym w XVI wieku (urodził się w 1536 roku), a kiedy miał siedemnaście lat, wstąpił do Akademii Krakowskiej. Swoje święcenia otrzymał w 1562 roku oraz został przeniesiony z miasta Kraków do katedry lwowskiej. Od początku swojej działalności duchowny słynął ze swoich umiejętności oratorskich, co pozwoliło mu zostać kanclerzem kapituły lwowskiej. Mimo licznych obowiązków Piotr Skarga nieprzerwanie kształcił się. Nie prowadził bogatego życia, jak wielu duchownych w tamtych czasach, ponieważ swoje środki oddawał potrzebującym. W pewnym momencie swojej służby we Lwowie postanowił jednak zrezygnować z tamtejszego trybu życia, dlatego wstąpił do zakonu jezuitów. Co ciekawe, był w tym samym domu zakonnym, co zmarł w nim św. Stanisław Kostka.

Swoje powołanie Piotr Skarga przypisywał Matce Boskiej. Swego czasu był ascetą. Duchowny wiele podróżował, a także dzielił się swoją wiedzą w ważnych miejscach. Poznał bowiem papieża Piusa V, służył na dworze Zygmunta III Wazy, był pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Szczególnie słynął ze swoich gorących przemówień, które miały uderzać w heretyków. Przez swoją odwagę naraził się wielu osobom, za co ostatecznie poniósł śmierć w 1612 roku w mieście Kraków.

Instytut ks. Piotra Skargi

Wyjątkowa postać tego duchownego przyczyniła się do powstania równie ciekawej organizacji, którą jest Instytut Piotra Skargi. Patron jest nieprzypadkowy, ponieważ owo ugrupowanie ma na celu, jak głosi również jego slogan, obudzenie sumienia Polaków. Nie można się temu dziwić, ponieważ w dzisiejszych czasach szerzy się ideologia LGBT, politycy niektórych ugrupowań chcą wprowadzać edukację seksualną do przedszkoli, wszechobecna jest pornografia i nudyzm, a młodzież przestaje chodzić do kościołów. Tymczasem Instytut Piotra Skargi postanowił udowadniać, że wiara jest najważniejsza w życiu człowieka! To właśnie dzięki niej zbudowana jest współczesna Europa. Opinie lewicowych mediów na temat organizacji są wyjątkowo krytyczne, jednak ugrupowanie jak i samo SKCh im. ks. Piotra Skargi nie poddaje się mimo licznych ataków i broni fundamentów funkcjonowania znanego nam społeczeństwa.